رفتن به محتوای اصلی

کبیرپانل

کبیر پانل با سابقه تولید بیش از پنج میلیون متر مربع ساندویچ پانل سقفی و ساندویچ پانل دیواری با فوم پلی یورتان و به کارگیری یکی از پیشرفته ترین خطوط تولید به روز اروپایی ( کانتینیوس ) و با بهره گیری از پرسنل مجرب و آزموده مفتخر است مشخصات فنی تولیدات خود را در جهت استحضار مدیران، مجریان و مشاورین محترم صنایع ملی و خصوصی به عرض برساند.

با ما تماس بگیرید

Email: panelkabir@gmail.com
Address: Tehran, Sa'adat Abad

موقعیت مکانی ما

ساندویچ پانل

۱۰۲۴۲۵۶۵۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۶۵۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۷۵۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۸۵۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۳۶۱۱۲۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۴۶۱۱۲۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۵۶۱۱۲۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۶۶۱۱۲۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۷۶۱۱۲۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۸۶۱۱۲۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۹۶۱۱۲۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۵۷۵۸۷۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۶۷۵۸۷۳۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۰۶۹۵۱۴۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۹۲۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۰۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۱۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۲۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۳۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۴۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۵۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۶۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۷۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۸۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۹۳۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۰۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۱۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۲۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۳۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۴۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۶۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۷۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۸۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۹۴۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۱۵۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۴۵۵۰۷۲۱۰۰۱B
۱۰۲۴۲۵۶۵۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۷۵۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۸۵۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۳۶۱۱۲۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۴۶۱۱۲۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۵۶۱۱۲۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۶۶۱۱۲۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۷۶۱۱۲۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۸۶۱۱۲۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۹۶۱۱۲۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۵۷۵۸۷۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۶۷۵۸۷۳۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۰۶۹۵۱۴۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۹۲۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۰۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۱۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۲۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۳۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۴۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۵۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۶۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۷۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۸۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۹۳۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۰۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۱۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۲۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۳۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۴۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۶۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۷۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۸۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۹۴۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۱۵۵۰۷۲۱۰۰۱B۱۰۲۴۲۵۴۵۵۰۷۲۱۰۰۱B
برگشت به بالا